ငယ်ဘဝ ဓါတ်ပုံဆရာအကြောင်း (သူတို့နဲ့စကားပြောခြင်း)

မြေလတ်အသံက တင်ဆက်တဲ့ "သူတို့နဲ့ စကားပြောခြင်း" Podcast အစီအစဉ် Ye Hein (YH Photography) ရဲ့ ငယ်ဘဝ ဓါတ်ပုံဆရာအကြောင်းကို ယခု Podcast မှာ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

Ye Hein (YH Photography) ဒုတိယပိုင်း "ငယ်ဘဝ ဓါတ်ပုံဆရာအကြောင်း"

#မြေလတ်အသံ 

#သူတို့နဲ့စကားပြောခြင်း #ရဲဟိန်း #ဓါတ်ပုံဆရာ #padcast

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10