မြင်မိကြားမိသမျှ

"အောင်မြင်စွာလက်နက်ချတဲ့ ကမ္ဘာ့အထူးအဆန်းဆုံး စစ်တပ်" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "အောင်မြင်စွာလက်နက်ချတဲ့ ကမ္ဘာ့အထူးအဆန်းဆုံး စစ်တပ်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"မအလ ရဲ့ ၂၀၂၄ နိမိတ်" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "မအလ ရဲ့ ၂၀၂၄ နိမိတ်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ငရဲအိုးကြီး ဆူနေပြီ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ငရဲအိုးကြီး ဆူနေပြီ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဘာမေးရှား ဥက္ကဌကြီး" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ဘာမေးရှား ဥက္ကဌကြီး"ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ပထွေး ၂ ယောက်ကြား ဗျာများနေတဲ့ ကြင်စိုး" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ပထွေး ၂ ယောက်ကြား ဗျာများနေတဲ့ကြင်စိုး"ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ကြယ်စင် နဲ့ လမင်းတို့ စစ်တပ်" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ကြယ်စင် နဲ့ လမင်းတို့ စစ်တပ်"ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဒရုန်းသံကြားရင်ပြေးတဲ့ စတမ်းဒက်အာမီကြီး" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ဒရုန်းသံကြားရင်ပြေးတဲ့ စတမ်းဒက်အာမီကြီး"ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ထိုင်နေတုန်းကလည်းမကောင်း ထသွားတော့မှ မျိုးပြုတ်တဲ့ စစ်တပ်"  (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ထိုင်နေတုန်းကလည်းမကောင်း ထသွားတော့မှ မျိုးပြုတ်တဲ့ စစ်တပ်" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"စကစ ရဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "စကစ ရဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ပရိတ်ကြီး နဲ့ အဖြူရောင်အနုပညာရှင်တွေလည်း မကယ်နိုင်တော့ဘူး" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "ပရိတ်ကြီး နဲ့ အဖြူရောင်အနုပညာရှင်တွေလည်း မကယ်နိုင်တော့ဘူး" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"မအလ ရဲ့ သီတင်းကျွတ် ကန်တော့ခန်း" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "မအလ ရဲ့ သီတင်းကျွတ် ကန်တော့ခန်း" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"တော်လှန်ရေးဆူးညှောင့် ဖက်ခွက်စားများ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "တော်လှန်ရေးဆူးညှောင့် ဖက်ခွက်စားများ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"တိုင်းပြည်ကို အမဲဖျက်မယ့် စကစ NCA ပွဲ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာ "တိုင်းပြည်ကို အမဲဖျက်မယ့် စကစ NCA ပွဲ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"ဖအေကျော် ပထွေးလွမ်းတဲ့ မအလ" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "ဖအေကျော် ပထွေးလွမ်းတဲ့ မအလ" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

"လမ်းပျောက်နေတဲ့ မအလရဲ့ လျှပ်စစ်ရထားကြီး" (မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ်)

မြေလတ်အသံသတင်းဌာနမှာ အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သခင်နွေရဲ့ မြင်မိ ကြားမိသမျှ အစီအစဉ် ဒီတပတ်မှာတော့ "လမ်းပျောက်နေတဲ့ မအလရဲ့ လျှပ်စစ်ရထားကြီး" ခေါင်းစဉ်ကို နားဆင်နိုင်ကြပါပြီ။

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10